Ryckfiske totalförbjuds

Från och med idag, den första juli, blir det totalförbjudet med så kallat ryckfiske. Det vill säga att fiska med krokar med syfte att hugga eller rycka fast kroken på utsidan av fisken.

Ryckfisket har varit förbjudet i svenska sjöar sedan 1994 och nu förbjuds det även i havet, vilket betyder att det blir förbjudet i alla svenska vatten.

– Det har ju varit ett problem framför allt i Öresund där det har bedrivits ett ganska omfattande ryckfiske på torsk under fiskens lektid, säger Martin Rydgren som är avdelningsdirektör på Fiskeriverket.

Enligt Martin Rydgren påverkas inte fiske som att dörja makrill och strömmingfisket av de nya bestämmelserna eftersom det där går ut på att få fisken att bita på kroken och inte att som vid ryckfiske att sätta kroken på fiskarnas kropp, vilket får som följd att många fiskar skadas.