Hjärnans grammatik världsomspännande

Den mänskliga hjärnan sorterar händelser i samma ordning oberoende av modermålet. Det här går stick i stäv med tidigare forskning som visat att språket styr hur vi tänker.

Människans hjärna sorterar händelser i samma följd oavsett var på jorden vi kommer i från, eller närmare bestämt, oavsett vilket språk vi talar.

Det är amerikanska forskare som kommit fram till det här genom att låta 40 försökspersoner som pratade 4 olika språk beskriva olika händelseförlopp - antingen genom att prata eller genom att gestikulera.

När de berättade muntligt så följde, precis som väntat, alla sina respektive språks grammatik, men när de gestikulerade föll alla in i samma grammatiska mönster: subjekt, objekt, verb, som till exempel: personen radio lyssnar.

Det här verkar vara den mest logiska ordningsföljden för våra hjärnor att beskriva en händelse och resultaten utmanar den rådande tanken om att språket vi talar styr hur vi tänker.