Bönder tveksamma till ekologisk produktion

Trots ett gynnsamt läge för de bönder som vill ställa om till ekologisk produktion är många tveksamma. De tycker att ekologisk produktion leder till ett bidragsberoende och bakåtsträvande jordbruk, visar en ny rapport från Jordbruksverket.

- Det var en åsikt som många konventionella jordbrukare hade, att ekologisk produktion är bakåtsträvande eftersom man inte använder handelsgödsel och bekämpningsmedel. Sedan uppfattas den ekologiska produktionen som att leva av och upprätthålla genom bidrag, säger Anna Clarin, utredare på Jordbruksverket.

Stor efterfrågan på ekologiska livsmedel
Det produceras för få ekologiska livsmedel för att möta efterfrågan i Sverige idag. Därför har jordbruksverket undersökt landbrukares inställning till ekologisk odling genom att intervjua 20 ekologiska och 20 konventionella lantbrukare om sin syn på ekologisk odling.

Osäkerhet och krångliga regler
I rapporten slår man fast att många har undersökt möjligheten att gå över till ekologisk produktion, men skyggat tillbaka inför krångliga regler och osäkerhet över hur priserna på ekoprodukter ska utvecklas. En lantbrukare som går över till ekoproduktion kan dessutom förlora gjorda investeringar på gården.

Svårt att nå målet
Även om det ekologiska jordbruket långsamt fortsätter att öka i Sverige, så går det för långsamt enligt rapporten och det mål som satts upp om att 20 procent av landets jordbruksmark ska producera ekologiska livsmedel år 2010  kan bli svårt att nå.

- Ungefär åtta procent av jordbruksmarken är ekologisk idag och om den ska öka med så många procent till 2010 så kan det bli svårt att nå, säger Anna Clarin på Jordbruksverket.

Marcus Hansson
marcus.hansson@sr.se