Solsystemet är platt

Amerikanska forskare rapporterar att solsystemet inte är ett runt klot utan snarare lite tillplattat.

Det vet man efter att ha analyserat data från rymdskeppet Voyager 2 som skickades ut i rymden redan 1977. Voyager har nu nått de allra yttersta gränserna för solssystemet och har nyligen passerat kanten på den så kallade heliosfären - en stor magnetisk bubbla runt hela solsystemet som skapats av solvinden, alltså den elektriska laddning som hela tiden skickas ut av solen.

Den här bubblan som solen så att säga blåst upp är alltså lite tillplattad och inte helt rund. Fynden presenteras i tidskriften Nature (Volume 454 Number 7200).