Demens vanligare bland kvinnor

Bland män och kvinnor över nittio år så är det betydligt vanligare att kvinnor drabbas av demens än att männen gör det. Det visar en amerikansk undersökning bland 91 gamla personer.

Bland kvinnorna visade det sig att 45 procent led av demens - medans det bland männen bara var 28 procent som hade sjukdomen.

I undersökningen kom forskarna också fram till att i gruppen över 90 år så är demens mindre vanligt bland högutbildade kvinnor än bland lågutbildade.

Det är den amerikanska tidskriften neurology som skriver om det här i sitt senaste nummer (Neurology 2008, doi:10.1212/01.wnl.0000310773.65918.cd).