Klimatdebatt ökar förtroendet för forskare

Allmänhetens förtroende för forskarkåren har efter en längre nedgång ökat kraftigt det senaste året, det visar en stor undersökning om vetenskapen i samhället som Göteborgs universitet har gjort.

- Mycket av forskarnas potential har kommit till uttryck i klimatdebatten. Många ser på forskarna som den grupp som kan lösa problem med koldioxidutsläpp, säger Lennart Weibull, professor i massmedieforskning.

Forskarkåren som frälsare alltså när klimatstormen tornar upp sig - så kan man tolka den färska statistiken från Göteborgs universitet som tagits fram tillsammans med föreningen Vetenskap och Allmänhet, VA, i en årligen återkommande undersökning. Man har låtit intervjua 3 000 svenskar om deras syn på kunskap, vetenskap och forskare.

Det visar sig att inom de olika forskningsområdena så varierar förtroendegraden stort - med medicin i topp och rymdforskning överaskande längst ner i tabellen.

- I vår senaste mätning så är det enormt stor skillnad mellan t ex synen på hjärn- och lungsjukdomar där över 90 procent tycker att det är ganska viktigt, och rymdforskningen där bara 24 procent tycker att det är ganska viktigt, säger Lennart Weibull.

Men även om forskningen totalt sett alltså fått ett uppsving, troligtvis på grund av klimatfrågan, så finns det samtidigt anledning att vara självkritisk - för i ett längre perspektiv så minskar faktiskt sakta men säkert förtroendet för forskningen och uppfattningen om att forskning är bra för människor.

Per Hylén

per.hylen@sr.se