Livstecken i urgammal diamant

Forskare på Naturhistoriska riksmuseet har funnit spår av liv i jordens äldsta diamanter. Diamanterna är nästan lika gamla som jorden och om det fanns liv då är det 750 miljoner år tidigare än vad andra fynd har kunnat visa.

Jordens äldsta diamanter hittades förra året i Austalien och spåren av liv i diamanterna är en lätt isotop av kolatomer, kol 12. Martin Whitehouse som är geolog vid Naturhistoriska är en av forskarna som gjort analyserna och han säger att resultaten är kittlande.

– Vi har funnit möjligt liv på jorden mycket tidigare än vad vi väntat oss, säger Martin Whitehouse, som är geolog vid Naturhistoriska riksmuseet.

Kolatomer indikerar liv
Det är spår av en särskild variant av lätta kolatomer, som forskarna hittat i den urgamla diamanten och som indikerar att det fanns liv på jorden när planeten bara var 250 miljoner år gammal. Det skulle betyda att någonting levde här för 4,25 miljarder år sen och inte 3,8 miljarder sen som spår från Grönland tidigare visat.

Svårt att hitta fler bevis
Det svåra med att bevisa att det verkligen fanns liv på jorden för 4,25 miljarder år sen är att det inte finns några andra sediment eller stenar där det skulle kunna gå att hitta fler indikationer på liv än i de gamla diamanterna. Så vad forskarna gör nu är att undersöka diamanterna ännu mer.

– Vår upptäckt av lätta kolatomer i världens äldsta diamanter kommer att leda till mer forskning på området, säger Martin Whitehouse, geolog på naturhistoriska.