Einstein hade rätt

Nu kommer forskningsresultat som visar att Albert Einstein hade rätt. Ett internationellt team av astronomer har nämligen tittat närmare på så kallade pulsarer, en slags stjärnor, och lyckats finna det hittills bästa beviset på einsteins allmänna relativitetsteori.

Pulsarer, det är pulserande stjärnor som kollapsat - dom är lika tunga som solen men bara några kilometer i diameter. År 2003 upptäckte astronomer vid universitetet i manchester två pulsarer som rörde sig kring varandra med en enorm hastighet.

Enligt Einsteins allmänna relativitetsteori kröks ju rummet av stora massor, och om två supertunga objekt roterar kring varandra så borde axeln, som de roterar kring, böja sig. Nu efter att noga ha följt dubbelpulsaren i fyra år så har astronomerna sett hur axeln rör sig.

Resultaten publicerar forskarna i tidskriften Science.