Forskning och gudstro

Indiska forskare är framgånsrika, men har för stor tilltro till sina gudar. Det säger i alla fall somliga inom den vetenskapliga sfären.

Indiska forskare är framgångsrika inte minst inom rymdteknologin. När ledande forskare inför en raketuppskjutning reste till pilgrimsstaden Tirupati för att be om en guds välsignelse över uppskjutningen utbröt en intensiv debatt. Ett forskningsinstitut i USA har nu undersökt hur indiska forskares världsbilder ser ut.

Det var bara en stark minoritet forskare som tyckte att det var ett dåligt initiativ att be om gudens välsignelse, säger professor Barry Kosmin vid Institute for the Study of Secularism in Society and Culture vid Trinity College i Connecticut. Dom såg det som ett sätt att förena gammal indisk kultur med modern rymdvetenskap.

Detta är den första undersökningen om vetenskapsmäns världsbilder utanför den judisk-kristna världen.

Sören Wibeck
soren.wibeck@sr.se