A-vitamin minskar spädbarnsdödlighet

En ny studie som gjorts i Bangladesh stärker kopplingen mellan A-vitamin och minskad spädbarnsdödlighet i utvecklingsländer.

Studien omfattade 15.937 barn, där hälften av dem fick en dos A-vitamin kort efter födseln. När forskarna sedan jämförde de två grupperna såg man att bland de barn som fick a-vitamin minskade dödligheten med 15 procent.

Enligt forskarna betyder det att en enda dos a-vitamin till nyfödda skulle kunna rädda 300.000 liv i Asien varje år.

( Källa: Pediatrics Juli 2008)