EPO förbättrar minnet

Bloddopningsmedlet EPO som fuskande elitidrottare tar för att få mer röda blodkroppar verkar också förbättra minnet genom att öka hjärncellernas ledningsförmåga.

Det har tyska forskare funnit när man injicerat möss med EPO under 11 dar och mätt minnet och studerat hippokampus, en del av hjärnan som lagrar minnen. 3-4 veckor höll effekten i sig hos mössen. Det är känt sen tidigare att patienter med njursvikt som äter EPO fått minnesförbättringar, förutom mer röda blodkroppar.

(BMC Biology, 8/9 2008)