Få kvinnliga professorer på Mittuniversitetet

Mittuniversitet är bland de sämsta i landet när det gäller att anställa kvinnliga professorer. Bara 7 av 54 professorer är kvinnor. Anders Söderholm, rektor vid Mittuniversitetet säger att universitetet inte själva kan avgöra vem som får en professur. (SR Västernorrland)

Läs mer