Signalkräftor lever i fler miljöer

Signalkräftan som på allvar började planteras in i svenska vatten på 60-talet har klarat sig mycket bra. Nu har forskarna sett varför det är så.

– Signalkräftorna är allätare i större utsträckning än de svenska flodkräftorna och lever dessutom i fler miljöer, säger Karin Olsson doktorand på limnologen är vid Lunds universitet.

Signalkräftorna är helt enkelt mindre kräsna än flodkräftorna och trivs därför på platser där flodkräftan kanske inte trivs så bra och har därför den kunnat bre ut sig och klara sig bra. Men det var inte riktigt den egenskapen som gjorde att man valde signalkräftan som en ersättare när flodkräftorna blev allt mer drabbade av kräftpesten, utan det att man trodde att signalkräftan var bättre.

– Man trodde att de växte snabbare och bilda tätare bestånd, men det gör de inte. Det som gör att de ändå klarar sig bättre är just det att de trivs i fler miljöer, säger Karin Olsson.

Reporter

Håkan Svensson