Sämre hälsa hos barn till misshandlade kvinnor

Om en kvinna utsätts för våld i hemmet påverkar det också hennes barns hälsa. Det är slutsatsen i en ny doktorsavhandling vid Uppsala universitet.

Läkaren Kajsa Åsling Monemi, som gjort sina studier i Nicaragua och Bangladesh, har sett att barn till mammor som blev utsatta för våld både växte sämre och oftare blev sjuka än andra barn. Risken för att de skulle dö före fem års ålder var också större.

Några tänkbara förklaringar är enligt forskaren att fostret växer sämre under graviditeten och att kvinnans mentala hälsa påverkar förmågan att kunna ta hand om barnet. En annan är att kvinnor som blir utsatta för våld ofta har sämre ekonomiska möjligheter att betala för exempelvis sjukvård.