Snabbast i världen: en svamp

Några av de snabbaste organismerna på jorden hittar man i vanliga kohagar, närmare bestämt på högar av djurs avföring. Svamparna där skjuter iväg sina sporer snabbare än något annat som uppmätts i naturen.

De svampar som lever på att bryta ner avföringen har ett svårt problem att lösa: för att föröka sig måste deras sporer hamna i magen på nya djur, men de flesta djur undviker att beta alltför nära avföring.

Därför har evolutionen lett fram till olika fantasifulla sätt för svampceller att skjuta iväg sina sporer, så att de landar i gräset upp till två meter bort.

De här utskjutningarna har nu för första gången fångats med höghastighetskamera. Sporerna slungas iväg med en accelleration på 180 000 g-krafter, det största man uppmätt i naturen.

Resultaten beskrivs i en artikel i tidskriften public library of science One, och kan bland annat leda till en bättre förståelse för hur sporer och pollen förflyttar sig.