WHO struntar i antibiotikaresistens

Världen har drabbats av en global epidemi av bakterier som antibiotika inte längre biter på. Ändå gör Världshälsoorganisationen, WHO, knappt något åt problemet. Den hårda kritiken kommer i dag från tre svenska forskare i medicintidskriften British Medical Journal.

– Vi ser redan i dag att på många håll i världen går bakterieinfektioner inte att behandla, pga antibiotiaresistens och när WHO inte gör något trots påtryckningar från Sverige blir ju frågan oviktig, säger Otto Cars, som är professor på Uppsala universitet.

Världshälsoorganisationen WHO tog fram ett 67 punkters program för att få ner antibiotikaresistensen i världen för flera år sen, men än har inte programmet sjösatts. Det finns ingen särskild avdelning på WHO som just sysslar med de här frågorna, att jämföra med kampen mot fågelinfluena som har 300 miljoner kronor i årsbudget bara hos WHO plus ytterligare några miljarder hos Världsbanken och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Hittills har fågelinfluensa skördat 245 offer i världen. I Europa dör 37 000 patienter årligen av multiresistenta bakterier. I asien och afrika dör barn varje minut, trots att de kommit till sjukhus, för att läkarna inte längre har någon verksam medicin att sätta in.

Världshälsoorganisationens undergeneraldirektör med ansvar för hälsa och säkerhet, doktor David Heymann, håller med Otto Cars om att WHO kunde göra mer, men säger till Vetenskapsradion att många av WHOs 196 medlemsländer och biståndsorganisationer hellre ger öronmärkta pengar till fågelinfluensa, som kan bli ett akut hot framöver, än till antibiotikaresistens, som är ett mer osynligt problem.

– Jag håller med Otto Cars om att det internationell borde göras mer mot antibiotikaresistens, men det är inte alltid som länder som får bistånd för att bekämpa sjukdom prioriterar samma sjukdomar som vi på WHO. Många länder har de senaste fem åren prioriterat fågelinfluensa, säger David Heymann, chef på WHO.