Enklare och billigare test för livmoderhalscancer

Ett nytt enklare och billigare DNA-test som utvecklats för att upptäcka förstadier till livmoderhalscancer visar lovande resultat.

Livmoderhalscancer är den andra vanligaste cancerformen bland kvinnor och den orsakas av så kallade humana papillom virus. Tanken är att det nya DNA-testet ska vara så enkelt och billigt att det ska kunna användas i utvecklingsländer där man inte lyckats bekämpa sjukdomen lika framgångsrikt som i rikare länder.

Nu har forskare provat det på kvinnor i en av Kinas östra provinser och då visade det sig att testet gav rätt diagnos i 90 procent av fallen.

Resultatet av studien publiceras i oktobernumret av .

Läs mer om cancer på vår .