Honung bra mot brännskador

Honung fungerar bra som behandling av brännskador, och minskar läktiden för skadona. Ett av de mer vanliga ämnena som används för att behandla brännskador – silversulfadiazipin – fördröjer däremot läkningen.

Ett av de vanligaste ämnena för att behandla brännskador kan i själva verket fördröja läkningen, visar en ny studie. Forskare vid Cochrane-institutet har granskat studier som gjorts om ämnet silversulfadiazin, som använts i stor skala sedan 60-talet vid brännskador.

De kom fram till att silversulfadiazin i själva verket gör att det tar längre tid för sår att läka, och att det behövs fler omläggningar.

Samtidigt har andra forskare vid cochrane-institutet kommit fram till att vanlig honung kan vara användbart vid brännskador. Vid en genomgång av 19 kliniska studier såg de att vanlig honung var mer effektivt än flera andra typer av omslag, och minskade tiden det tog för lätta brännskador att läka. Riktigt varför honungen har den här effekten är fortfarande oklart.

Studier som görs vid Cochrane-institutet är ansedda som väldigt trovärdiga eftersom de väger samman erfarenheter från olika forskningsstudier.

Läs tidigare artiklar om brännskador: