Rök mer riskfyllt än snus

Snusning innebär mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar än vad rökning gör. Det visar tre svenska studier från 90-talet som Läkartidningen presenterar.
Tidigare studier har visat att precis som rökning så ger snus en akut stegring av blodtryck och hjärtfrekvens. Men enligt de svenska studierna så löper snusare samma risk för hjärt- och kärlsjukdomar som personer som inte använder tobak. En rökare däremot löper ungefär 70 till 80 procent högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom jämfört med icke-tobaksbrukare. Det kommer krävas fler studier för att säkerställa resultatet, men forskarna drar ändå slutsatsen att det troligtvis är ämnen som bildas när tobak bränns, snarare än nikotinet självt, som är mest avgörande när rökare drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.