Vetandets värld 2003-06-26

Journal för ett ofött barn

Sedan ett par decennier tillbaka erbjuds alla blivande mödrar rutinmässig fosterdiagnostik med hjälp av ultraljud.
Om någonting ser ut att vara på tok kan man gå vidare med andra tester och på så vis få reda på om fostret verkar må bra eller om det är missbildat. Med den teknik och det kunnande som finns idag kan man få reda på en hel del och inom bara några år ännu mer. Men vad vill vi egentligen veta? Medverkande professor Magnus Westgren, chef vid Centrum för fostermedicin, Huddinge universitetssjukhus m. fl. Redaktör Peter Lundström