Salmonellasmittan ingen överraskning

Utbrottet av salmonella i Östergötland var ingen överraskning för experter på djurfoder. Råvarorna som importeras till fodret är ofta salmonellasmittade redan när de kommer till Sverige.
Svenska djurfoderfabrikörer är beroende av import från utlandet av vissa råvaror. Ett exempel är sojamjölet som oftast importeras från Nord- och Sydamerika. - Det är nog den enskilt största riskfaktorn som foderindustrin har att tackla, att många av råvarorna är salmonellasmittade, säger Per Häggblom, chef för foderavdelningen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt i Uppsala, SVA. Hygienen är ofta dålig i råvarufabrikerna i de länder som Sverige importerar från. Salmonellabakterier finns ofta i kylarsystemen och kan spridas vidare. När man tar fram sojamjöl måste man hetta upp sojabönorna till mycket höga temperaturer, för att sedan kyla mjölet som bildas, och om det då finns salmonella i systemet så sprids smittan lätt till mjölet genom den kondens som bildas under nedkylningen. Eftersom till exempel sojabönor, inte kan odlas i Sverige måste man fortsätta importera. Jordbruksverket kräver istället att svenska fodertillverkare noggrant kontrollerar alla råvaror innan man gör foder av dem, någonting som troligen inte fungerat vid foderfabriken i Norrköping, som tros vara den fabrik som det smittade fodret kommer från. Men nya EU-regler väntas före årets slut, och då måste djurfoder kontrolleras på samma sätt som livsmedel. - Det kommer naturligtvis att leda till en ökad konsumentsäkerhet. Sedan tror jag också att det kommer att leda till skärpning bland de industrier som tillverkar produkterna. Man måste tillägna sig ett annat synsätt helt enkelt, säger Per Häggblom på SVA.