Världens minsta flipperspel

På Chalmers tekniska högskola finns antagligen världens minsta flipperspel. Det är bara 5 gånger 5 millimeter stort, med kulor och spakar som är ännu mindre. Spelet gjordes för att illustrera en ny svensk teknik vid tillverkning av mikrochip.
Idag är det omständligt att tillverka mikrochip. Man måste arbeta i väldigt höga temperaturer, ända upp till 800 grader Celsius. Och de mönsterdjup som krävs i mikrochipen är svåra att göra perfekta, på grund av trubbiga verktyg. Men med den nya tekniken man har tagit fram i Göteborg kan man i framtiden göra mer exakta och noggranna mönster i mikrochip - dessutom i rumstemperatur. Det kommer att krävas mer forskning innan tekniken kan användas i stor skala, men forskarna på Chalmers tror att när forskningen väl är färdig, så kan mikrochipsindustrin spara en fjärdedel av sina kostnader.