Stress gör oss äldre i förtid

Stress gör människor sjuka, och påskyndar också åldrandet. Boven är ett hormonliknande ämne - interlevkin 6 - som frigörs under svår stress. Det visar en ny kanadensisk studie.
Stress kan få oss att höja blodtrycket och göra oss mer mottagliga för sjukdomar. Det är känt sedan tidigare. Men den kanadensiska studien visar att människor under svår stress också kan åldras i förtid. Då man är utsatt för svår stress ökar utsöndringen av det hormonliknande ämnet interlivkin 6, IL6, till fyra gånger högre än vanligt. Och studien visar att den höga halten av IL6 överensstämmer mer åldrande-symptom som benskörhet, typ 2 diabetes och tandlossning. Studien är utförd på 119 makar till dementa som vårdades hemma, och även om arbetsbördan lättade efter makens död, så anses också sorgen vara en stress. Undersökningen publiceras i den amerikanska vetenskapsakademiens tidskrift PNAS. För mer information, se www.pnas.org