Svenska bibliotekarier till Egypten

Svenska bibliotekarier ska nu hjälpa till att bygga ut verksamheten vid det stora nya biblioteket i Alexandria i Egypten.
Svenskarna ska hjälpa till att utveckla avdelningarna för barn och ungdomar, samt vara med och utbilda bibliotekets personal. I samband med insatsen i Alexandria ska man också digitalisera många av dom arabiska manuskript som finns på svenska bibliotek, så att de sen går att studera på internet. Projektet sköts av Göteborgs universitetsbibliotek med pengar från SIDA.