Oljeförorenad sand ut till havs

Det är mer miljövänligt att återföra lättsmutsad strandsand till havet än att samla dessa ton av sand och köra till destruktion någonstans i Sverige. Metoden har testats för första gången på oljeläckaget från den kinesiska förlista båten Fu Shan Hai i sydskåne för en månad sedan.
Ett miljövänligt sätt att bli av med lätt förorenad sand från fina stränder, är att skrapa ihop sanden och föra ut massorna till havs igen. Metoden är ett resultat av internationellt forskningssamarbete som visat att detta inte skadar havsmiljön. Oljan bryts ner av mikroorganismer, och med en kombination av grovsanering på stranden följt av beskriven finsanering ger mycket bra resultat.