Växande städer bakom temperaturhöjning?

De senaste hundra åren har medeltemperaturen på vår planet stigit med ungefär 0.6 grader, enligt meteorologernas mätningar. Men det finns de som menar att den här temperaturökningen aldrig ägt rum. Nu pekar nya forskningsresultat på att urbaniseringen kan ligga bakom de uppmätta temperaturhöjningarna.
Det är inte termometrarna det varit fel på. Det är människans förändring av markytan som lurat oss att tro att det blivit varmare på vår planet. Det menar i alla fall de som tror på urbaniseringseffekten. Det är en teori som går ut på att det bara ser ut som att temperaturen på jorden stigit, men att det egentligen handlar om mer begräsnad lokala klimatförändringar som påverkat de mätstationer som man använt sig av för att räkna fram jordens medeltemperatur. Med tiden menar man har många av de här stationerna påverkats av de växande städerna, som krupit närmare och förändrat lokalklimatet. Städernas hustak, betong och asfaltsytor håller kvar mer värme från solenergin än vad till exempel skog eller gräsytor gör. Det här innebär att temperaturen vid en given punkt på jorden stiger om man byter ut natur mot betongdjungel. Hur mycket den stiger är vad en grupp forskare från University of Maryland i USA för första gången räknat ut. Genom att analysera atmosfären ovanför ett antal utvalda platser i USA har man först räknat ut hur varmt det borde vara nere på marken vid olika mätpunkter, sedan har man jämfört det med hur varmt det faktiskt var på plasterna. Resultatet visar att en stad i genomsnitt ökar temperaturen med 0,27 grader där den breder ut sig. Tillräckligt alltså för att i teorin trolla bort hälften av den temperaturhöjning som vi på senare tid anser oss ha upplevt här på jorden. Studien kan inte ge svar på om städerna skulle påverka just mätsstationerna mer än andra miljöer och om den här påverkan skulle bli likadan oavsett var på jorden man mätte. Och det finns fortfarande de som inte alls tror på urbaniseringseffekten som ett sätt att bortförklara att det blir varmare och varmare på vår planet.