Vetandets värld 2003-07-28

Vilsna i sydmörkret

För 100 år sen var den svenska Sydpolarexpeditionen splittrad på tre grupper som under svåra omständigheter och utan att veta om varandras öden övervintrade på var sitt håll i Antarktis.
Expeditionens ledare och initiativtagare Otto Nordenskjöld (systerson till Nordostpassagens upptäckare A E Nordenskiöld) fick inte de pengar och det förtroende han hoppats på från staten och Vetenskapsakademin. Men trots det lät han expeditionen behålla sitt officiellt klingande namn Svenska Sydpolarexpeditionen. För att kunna genomföra expeditionen tvingades han dels ta stora lån som plågade honom ända till sin död, dels blev inkomster från sälfångst under expeditionen viktiga för projektets ekonomi. Men den värsta katastrofen för Nordenskjöld och hans expedition var ändå att expeditionsfartyget Antarctic förliste i det isiga havet utanför den Antarktiska halvön och expeditionen var splittrad på tre olika grupper som tvingades överleva så gott de kunde en andra vinter på det kalla och mörka sydlandet. Värst hade de tre män som var strandsatta i Hoppets vik som med ett minimum av proviant och förnödenheter övervintrade under vidriga omständigheter i en minimal stenhydda. Men trots att nästan inget gick som det var tänkt under denna tidiga expedition till Antarktis blev den en stor vetenskaplig framgång. - Inte minst gjordes rika fynd av fossil som visade på att det en gång funnits en omfattande vegetation på Antarktis, säger Urban Wråkberg som är polarhistoriker på Vetenskapsakademins centrum för vetenskapshistoria. Andra betydande insatser som den svenska expeditionen gjorde var klimatmätningar, studier av isen och inte minst kartläggning av tidigare inte eller felaktigt kartlagda områden på den Antarktiska halvön och Sydgeorgien. I programmet ingår delar av radioföredrag som botanisten Carl Skottsberg gjorde 1953, på 50-årsdagen av Antarktisexpeditionens återförening och undsättning. Medverkar i gamla inspelningar gör även expeditionens biträdande ledare, geologen Johan Gunnar Andersson och expeditionsfartygets tredje styrman Axel Reinholtz. Redaktör Mats Carlsson Lénárt