Vetandets värld 2003-08-08

En frizon i samhället

Dagens Vetandets värld är en intervju med Göran Bexell som är rektor vid Lunds universitet. Han blev rektor i Lund vid årsskiftet och efter sju månader på posten har börjat hitta formerna för sitt arbete.
Bland det första Göran Bexell gjorde var att tillsätta tre vice rektorer förutom den prorektor som alltid skall finnas. Han insåg nämligen att det var omöjligt för en person att sköta en så stor verksamhet som universitet i Lund är. Universitetens frihet är en vitig ledstjärna för Göran Bexell som säger att universitet skall vara en frizon i samhället. Trots alla de kontakter ett universitet har med samhället runt omkring måste det stå fritt och hålla sin integritet menar han. Ingen utomstående ska få eller ha möjlighet att styra den forskning som sker på universitet och det är universitets roll att vara en kritisk röst och aktör i samhällsdebatten. Ett viktigt medel för att kunna skapa den integritet som behövs är att ett stort universitet som Lunds universitet är har en egen och samlande identitet som all som är verksamma där kan känna i gen sig i. Därför har en stor del av Göran Bexells första tid som rektor ägnats åt at bygga upp en sådan identitet. I intervjun tas också frågan om grundforskning och uppdragsforskning upp och så berättar Göran Bexell om hur han ser på studenternas roll vid universitet. Redaktör för programmet är Håkan Svensson.