Veckomagasin 2003-07-05

Klonade tjurar, för att användas i husdjursavel finns redan i USA, men kött från avkommor till klonade djur säljs ännu inte, i avvaktan på regler från den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA.
I Europa har utvecklingen ännu inte gått så långt, men Leif Busk, forskningschef på Livsmedelsverket, tror att klonade djur kommer att användas inom lantbruket även här framöver. Anne Lundén vid institutionen för husdjursgenetik vid SLU ser faror med ett minskat genetiskt underlag och hittills ineffektiva metoder.

Stressade anhöriga drabbas av inflammationsreaktion

En kanadensisk studie visar en ökad halt av det hormonliknande ämnet interleukin 6 hos makar som vårdar sin dementa fru eller man. Den svenske demensforskaren Bengt Winblad, tycker att rapporten borde fungera som en väckarklocka för att bättre avlasta de ofta hårt pressade anhörigvårdarna. Örjan Brandt berättar om en anhörigvårdares situation.

Första människan i rymden

Sven Grahn berättar om Gagarin och andra pionjärer inom rymdfarten, med hjälp av inslag från Sveriges Radios arkiv i del 3 av vår rymdserie. I serien Vetenskapsfloran berättar idé- och lärdomshistorikern Gunnar Eriksson om backtrav - den moderna genetikens blomma. Zoofysiologen Margareta Wallin förklarar vad som händer när en rödspätta skiftar färg, och vad vår egen solbränna egentligen består av.

Vinnande vetande

Hur kommer det sej att sengångares päls har en grönaktig färgton? Vet du det så skicka svaret till Vinnande.vetande@sr.se Svaret på förra veckans fråga var "afasi". Veckans redaktörer: Ulla de Verdier och Mona Hambraeus.