Himmelsljus kan ledas in i mörka kontor

Fönsterplats på jobbet innebär att man både mår och presterar bättre. Men det går faktiskt att lysa upp tillvaron även för de som sitter längre in i kontorslandskapen. Utan lampor, dessutom.
Vi tillbringar alltmer tid inomhus, och dessutom blir vår utsikt mer och mer skymd eftersom vi bygger högre och tätare i städerna. Sammantaget betyder det mindre dagsljus, något som vi behöver för att må bra. Men det finns sätt att leda dagsljuset långt in i kontorslandskapen. De system som verkar fungera bäst i ofta mulna och mörka norden, är ljushyllan och ljuspanelen. - Om utsikten är mycket skymd så kan ljushyllan öka ljusnivån invändigt med ett par hundra procent, säger Heidi Arnesen på Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, som doktorerat på hur man bäst sprider dagsljus långt in i kontoren. Ju högre hus som står utanför och ju närmre de står, desto mer hjälp behöver ljuset för att nå fem meter in i rummet. Heidi Arnesen beskriver ljushyllan som en spegelbelagd flygplansvinge som man sätter utanpå fönstret och som delar av fönstret vågrätt, ungefär i huvudhöjd. Nedanför fungerar fönstret som vanligt, men ovanför så reflekteras ljuset in, upp i taket å vidare in i rummet. På det sättet utnyttjar man mycket av det lodräta ljus som annars inte når in. Ljuspanelen av genomskinlig akrylplast sätts också på fönstret. Den har parallella luftskåror där ljuset bryts så att det ändrar riktning å når längre in. Jämför med dagsljuslampor blir de här systemen svalare och ger bättre ljus säger Heidi Arnesen. På minussidan finns att de är känsliga för smuts och snö.