Svenskt rekord i fysik

Fysiker i Uppsala har slagit svenskt rekord i tunga grundämnen. Det nya rekordet är ett ämne med 104 protoner i sin kärna och det har forskarna lyckats med genom att i experiment slå ihop ämnena uran och magnesium.
Tunga grundämnen är ett prestigefyllt forskningsområde inom fysiken, där man försöker fusionera, det vill säga slå ihop, redan befintliga ämnen och skapa helt nya. Den som lyckas får namnge det nya ämnet efter sig själv eller efter orten där bedriften gjorts. Utmaningen är att få de tunga ämnena att hålla ihop. Och tyngden handlar i det här fallet om hur många protoner och neutroner som finns i atomkärnan. Väte och syre innehåller till exempel en respektive åtta protoner i sina kärnor. Ämnet för det nya svenska rekordet i tunga grundämnen innehåller 104 protoner och heter Rutherfordium - det finns alltså redan tidigare namngivet. Bedriften här är att ha lyckats skapa det i Sverige, i en process som är våldsamt energirik. -Processen är av mindre betydelse jämfört med den fysik som vi vill plocka ut ur det här experimentet. säger Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala Universitet som var med vid rekordet. Nyttig erfarenhet för rymdforskning Kunskapen som man fått kan nu användas för att bättre förstå materiens begränsningar. Det finns också kopplingar till astrofysiken: de tyngsta grundämnena finns inte naturligt på jorden, utan kan bara produceras i en supernova, alltså en stjärnexplosion i rymden. Kanske har många av de tunga grundämnen som fysiker nu försöker skapa i laboratorier också bildats i supernovor. Uppsalaforskarna har fortfarande en bit kvar till världsrekordet i tunga grundämnen, som just nu innehas av tyskar, och ligger på 112 protoner i atomkärnan.