Vetandets värld 2003-08-22

Djur som husdjur som sjukdjur

Husdjuren är smittbärare - precis som vi. Vi bär på våra egna virus och bakterier utan att bli sjuka. Men när vi möter djurvirus, kan de förändras, och angripa oss i en ny, farligare form. Björn Olsen är infektionsläkare och ornitolog och undersöker sambanden.
För en infektionsläkare är samspelet mellan djur och människa intressant. Många av våra bakterie- och virussjukdomar har kommit till oss från husdjur. Gäss och änder och hönsfåglar är kända smittbärare - ju närmare vi knyter dem till oss, ju tätare vi odlar dem, desto större är risken att deras smittor ska ge sig på oss. Oftast sker det via ett mellanled - ett fågelvirus måste däggdjursanpassas, men senaste året har vi också sett fågelsmitta som gått direkt från kyckling till människa. Vi väntar idag på den nya världsomfattande influensan, säger Björn Olsen. Nu är inte längre Hong-kong-influensan farlig, den som angrep oss senast. Sars smittade för lite - den blev ingen pandemi heller.
Redaktör:AnnLouise Martin