Columbiafärjans öde bestämt efter 80 sekunder

En bit isoleringsmaterial som lossnade under uppskjutningen och slog sönder Columbiafärjans vinge, gjorde att astronauterna ombord var dödsdömda redan under starten. Det visar haveriutredningens senaste tester.
Den haveriutredning som undersöker amerikanska rymdfärjan Columbias krasch den första februari i år, har kommit fram till att de sju astronauterna ombord var dödsdömda redan efter 80 sekunders färd, det här skriver New York Times. Vid starten lossnade en bit isoleringsmaterial, som slog upp ett 40 centimeters kvadratiskt hål i den vänstra vingen och värmesköldarna, som ska vara tåliga mot tretusengradig hetta. När Columbia återinträdde i atmosfären igen, 16 dagar efter starten, började farkosten brinna och bröts i tu på grund av hålet i vingen. Enligt haveriutredningen är det här är den troliga direkta orsaken till olyckan. Utredningens rapport väntas vara klar i slutet av juli.