Nya EU-riktlinjer om stamceller

På onsdagen ska EU-kommissionen anta riktlinjer för hur stamcellsforskningen ska hanteras framöver. Vid årsskiftet hävs det nuvarande stoppet mot att ta fram nya stamcellslinjer, och då behövs etiska regler.
Det senaste året har EU stoppat forskare från att ta fram nya stamcellslinjer. Stoppet har gällt den forskning som EU finansierar, och anledningen har varit oenighet bland medlemsländerna om hur man ska ställa sig till frågan. Det kontroversiella är att stamcellerna tas från befruktade ägg, embryon som blivit över vid provrörsbefruktningar. Länder som Tyskland, Spanien och Italien är starkt skeptiska. Sverige och Storbritannien hör till de positiva. Vid årsskiftet ska stoppet för nya stamcellslinjer upphävas. Det är inför detta som de nya riktlinjerna ska tas av EU-kommissionen. Riktlinjer som påminner om de vi har i Sverige. Till exempel blir det obligatoriskt med en etisk granskning av varje enskilt projekt, ingen forskare får göra ekonomisk vinning på stamcellslinjerna och resultaten måste bli tillgängliga för alla. Speciellt blir att man sätter ett stoppdatum för när de embryon som är aktuella för forskningen ska ha skapats. Forskning får bara ske på redan befintliga embryon. EU-kommissionen vill undvika att fertilitetskliniker frestas att lägga undan extra många embryon för forskning när de gör nya provrörsbefruktningar. Vilket stoppdatumet blir ska beslutas under onsdagens möte.