Bromsa ljuset

Nu har forskare lyckats få ljus att minska sin hastighet även i rumstemperatur. Tidigare har det bara varit möjligt att göra under extremt kalla omständigheter.
Med hjälp av lasertrålar riktade mot ett material, som man lät ljuset fara igenom, kunde forskarna få ljusstrålarna att sakta in till en hastighet på bara 100 meter per sekund. Att jämföras med ljusets normala hastighet på 299 729 458 meter per sekund. Experimenten är publicerade i tidskriften Nature.