Personlig robot

Robotar kan skaffa sig ett personligt minne, genom att själva välja vad de ska lägga in där, med utgångspunkt i de egna tidigare erfarenheterna.
Inom området artificiell intelligens arbetar forskare med att konstruera datorsystem som har ett intelligent beteende. Målet är att efterlikna den mänskliga hjärnan så långt det går. Och nu har en svensk doktorand lyckats komprimera ett robotminne, så att det kan sträcka sig flera veckor tillbaka i tiden. Om minnet inte komprimeras minns roboten bara de senaste minuterna. Robotar med personligt minne kan framöver tänkas bli intressanta till exempel inom äldrevården. I Japan används redan enklare typer av robotar i vården. Avhandlingen är gjord vid University of Sheffield i England, och doktoranden är också knuten till Högskolan i Skövde.