Samarbete ny väg i patentdjungeln

Ledande forskningsinstitutioner i USA går samman för att lösa svårigheterna kopplade till patent. Proceduren för att få patent godkända är ibland näst intill oändlig, och i ett försök att göra det enklare för sina forskare, vädjar institutionerna, i ett upprop i tidskriften Science, nu till andra att ansluta till samarbetet.
Under senare tid har patent på bioteknikområdet blivit en riktig snårskog, inte minst i USA, där patenträttsjuristerna tjänar enorma pengar på att lotsa företag och forskare rätt i den juridiska djungel som råder. Men även internationellt är patentfrågorna riktiga lianhärvor. Det omtalade gyllene riset krävde till exempel förhandlingar med ett 40-tal olika rättighetsinnehavare innan det kunde släppas ut på marknaden, och många forskare upplever att rättighetsfrågorna är ett hinder i vägen för utveckling av nya metoder eller växtsorter. Universitetsinitiativet i USA är ett försök till motstånd. Inom den för mänskligheten så viktiga jordbrukssektorn är det snart bara en handfull stora forskningsinriktade företag som har kraft nog att agera på marknaden, och för att inte hindras i utvecklingen av nya grödor och metoder slår sig 14 olika forskningsinstitutioner i USA samman för att samarbeta och dela med sig av sina patenträttigheter. Tanken är att poolade resurser skapar större slagkraft, när det gäller att nå ut till exemepel med grödor som inte dom stora bolagen är tillräckligt kommersiellt motiverade för att intressera sig för, till exemepel sådana som i första hand odlas i världens fattiga länder.