Nya risker med kadmium

Den giftiga tungmetallen kadmium skulle kunna påverka våra kroppar på sätt som liknar effekterna av miljögifterna PCB och dioxiner. En ny studie visar nämligen att också kadmium kan härma hormoner - tungmetallen skulle därmed kunna ge samma skadeverkningar som hormoner i för stora mängder. Bröstcancer är en av riskerna.
Tidigare studier har visat att kadmium kan ge njurskador och försvaga skelettet. Nu har man för första gången sett att tungmetallen kan påverka kroppen genom att härma ett hormon, vilket man tidigare har sett de organiska miljögifterna PCB och dioxiner göra. I experiment på råttor härmade tungmetallen hormonet östrogen genom att binda till cellernas östrogenreceptorer i livmodern och bröstkörtlarna. Det visar en amerikansk studie som publiceras i tidskriften Nature Medicine Marie Vahter, som är professor vid Institutet för miljömedicin på Karolinska Institutet i Solna, tycker att det mest intressanta i studien är att kadmiumpåverkan inte stannar hos det första djuret - utan går vidare till nästa generation: -Man hade en påverkan på fostret hos de råttor som blev exponerade under dräktigheten, säger Marie Vahter. När råttungarna föddes var de större och blev könsmogna mycket tidigare än vanligt. Vi människor får i oss lite kadmium varje dag genom spannmål, rotfrukter och grönsaker, som tar upp det ur marken. Och det är kvinnorna som får i sig mest. Det beror på att kvinnor på grund av menstruationen lider av ett ständigt underskott av järn. Och när kroppen då suger upp extra järn från det vi äter, så följer kadmium också med. Upptaget blir ännu större då kvinnor är gravida. Marie Vahter tycker att man ska se den här studien som alarmerande. Man kan visserligen inte direkt överföra resultaten på människor, men det är en första studie som pekar på ett oroväckande fenomen. För om den giftiga tungmetallen kadmium kan härma östrogens påverkan i våra kroppar så skulle den ju också kunna ha samma negativa effekter som hormonet kan ha: -Östrogen är ju inblandat i bröstcancer, det är en intressant aspekt. Det behövs en studie som väcker upp ett område, sen får man att arbeta på det, säger Marie Vahter.