Bättre brandöva med dator

Virtuella datorvärldar kan vara bättre än verkliga brandövningar. Det är slutsatsen i en undersökning vid Durhams universitet. Att simulera brandövningar med hjälp av krigsspel på datorn är överlägset.

Att brandöva virtuellt med hjälp av våldsamma datorspel är effektivare och billigare än riktiga brandövningar. Genom att lägga in eld, vind och rök i befintliga krigsspel som Doom 3, Half Life 2 eller Counterstrike kan en övning simuleras.

Verkliga brandövningar fungerar sämre för att de som ska utrymma inte kan byggnaden tillräckligt, inte följer instruktioner eller drabbas av panik.

Det är forskare i datorvetenskap vid Durhams universitet som testat spel i brandsäkerhetssyfte.

(Källa:Rapid prototyping a virtual fire drill environment using computer game technology, Shamus Smith and David Trenholme, Durham University, Fire Safety Journal, published by Elsevier, January 2009.)