Höjningen av havsnivån måste räknas om

Om Västantarktis isar försvinner innebär det att havsnivån kommer att höjas radikalt. Om hundra år kan många kustsamhällen få allvarliga problem med översvämningar. Men de beräkningarna som FNs klimatpanel, IPCC, har gjort måste justeras, enligt ny forskning.

Johan Kleman är professor vid institutionen för naturgeografi och leder klimatforskningen vid Stockholms universitet. Han tycker att studien är bra och skickligt genomförd.

– En enkel bild är att världshaven beter sig som om man fyller på vatten i ett badkar. Så är det inte. När de då har gjort sina beräkningar så har de tagit hänsyn till de här ytterligare faktorerna och visar mer realistiskt hur det här vattnet kommer att fördela sig i världshaven, säger professor Johan Kleman.

Större höjning vid Nordamerikas kust
De kanadensiska forskarna har tittat på hur vattnet kommer fördela sig på jorden om isarna på Västantarktis försvinner.

De menar att prognosen för höjningen av vattennivån måste justeras eftersom man tidigare har räknat med att vattnet stiger lika mycket över allt.

Men om man tar hänsyn till faktorer, som jordens rotation och att isar drar till sig havsvatten, så kommer höjningen av havsnivån bli mer ojämnt fördelad, och påtagligt mycket större vid Nordamerikas kuster och delar av Indiska oceanen, än man hittills har trott.

Långsam kollaps av Västantarktis isar
Isarna på Västantarktis står för tio procent av landisarna på jorden, och det finns en risk att de här isarna kollapsar och flyter ut i havet.

Men det är en process som tar ett par hundra år.

– Det är alltså inte fråga om en smältning, utan mer en kollaps genom snabba isströmmar och losslitandet av jättestora isberg, säger professor Johan Kleman.

Framtida prognoser kan bli bättre
Även om scenariot, att hela Västantarktis isar förvinner, ligger långt fram i tiden så menar professor Johan Kleman att de nya beräkningarna kommer vara viktiga för framtida prognoser.

– Jag tror att man i framtida IPCC-rapporter kommer att se till att beräkningarna är genomförda på det här sättet. Så forskarna här har satt ett exempel för hur det kommer göras i framtiden.

Anna Nordin
anna.nordin@sr.se

Källa:
Mitrovica, J X, Gomes, N and Clark, P U, The Sea-Level Fingerprint of West Antarctic Collapse, Science, vol 323 (2009)