Årets första mässlingsfall

Årets första mässlingsfall här i Sverige har rapporterats till Smittskyddsintitutet. Personen har troligtvis blivit smittad i Schweiz och enligt smittskyddsintitutet är detta en viktig påminnelse om att mässling är långt i från eliminerad ute i Europa och resten av världen.

Den största riskgruppen i Sverige är ovaccinerade personer som reser utomlands.

Smittskyddsintitutet menar att det är helt onödigt att bli smittad och utsätta andra för smittorisken när det sedan länge finns vaccin som ger ett bra skydd mot sjukdomen.

Mässling är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom. Det räcker med en kortvarig vistelse i samma rum med den sjuke för att bli smittad. Förra året blev fyra personer i Sverige smittade av mässling sedan de vistats på en sjukhusmottagning samtidigt som en insjuknad person.