Barn kan slippa dödlig sjukdom

Diarréer är en av de vanligaste sjukdomarna bland barn i fattiga länder. Med enkla metoder skulle fler kunna räddas från sjukdomen och farlig uttorkning.

En halv miljard barn i fattiga länder kan räddas från diarrésjukdomar.Sjukdomen är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn i låg- och medelinkomstländer.

Men en studie från Karolinska institutet visar att också i fattiga länder finns det enkla och billiga botemedel. Studien baseras på resultat från 55 länder. Den visar att vätskebehandling är vanligare i dag i de rikare länderna.