Brunt fett finns även hos vuxna

Brunt fett finns även hos vuxna, och inte bara hos små barn. Forskarna hoppas att det fyndet kan leda till nya behandlingar mot fetma, om man lyckas hitta sätt att stimulera nybildning av brunt fett.


Till skillnad från det vanliga vita fettet förbränner brunt fett energi och skapar på det sättet värme.

Det har varit omdiskuterat ifall brunt fett finns kvar hos vuxna eller försvinner helt med åldern, men tre studier som publiceras på torsdagen har, med hjälp av bland annat datortomografi, kunnat visa att många vuxna har kvar brunt fett.

En av studierna visar att brunt fett är vanligare hos smala personer. Det skulle enligt forskarna kunna tyda på att höga nivåer av brunt fett kan skydda mot fetma.

Brunt fett innehåller fler blodkärl och fler mitokondrier än vitt fett och därför det har sin bruna färg.

Referenser:
Wouter D. van Marken Lichtenbelt et al. Cold-Activated Brown Adipose Tissue in Healthy Men, The New England Journal of Medicine, Vol 360, Number 15, 2009.

Aaron M. Cypess et al. Identification and Importance of Brown Adipose Tissue in Adult Humans, The New England Journal of Medicine, Vol 360, Number 15, 2009.

Kirsi A. Virtanen et al. Functional Brown Adipose Tissue in Healthy Adults, The New England Journal of Medicine, Vol 360, Number 15, 2009.