Allt fler svenska fjärilsarter rödlistas

Listan över utrotningshotade fjärilsarter har ökat kraftigt på fem år, enligt en sammanställning från artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Men det finns sätt att hindra utvecklingen.

Fjärilar är som fågelkvitter vårtecken. Men i södra Sverige och speciellt Skåne saknas idag många dagfjärilsarter. Vi har 2 900 fjärilsarter i Sverige och av dem är cirka 1000 dagfjärilar. I Skåne finns inte längre den bruna berggräsfjärilen och inte heller den vita apollofjärilen med sina typiska svarta fläckar.

Bo Sandström, docent i naturvårdsbiologi och forskare, håller på att sammanställa den nya rödlistan, som visar vilka fjärilsarter som är hotade och i hur hög grad. Den kommer ut i april nästa år, men redan syns en tydlig trend jämfört med listan från 2005:

– Ja, jag ska säga att jag själv blev lite förvånad när jag gjorde den där sammanställningen. Det är ungefär 20 procent av alla storfjärilar som är med på rödlistan, enligt förslaget nu.

– Det är en ökning från 148 storfjärilarv 2005 till 215 storfjärilar 2010. Det är betyder ungefär en ökning på 40 procent. Och det beror både på striktare kriterier för hur vi ska rödlista och så är det en rejäl förändring, det går mycket sämre för många fjärilar idag än tidigare.

Apollofjäril och två dagfjärilar till som heter Dårgräsfjäril och Ängsnätfjäril. På Gotland finns ju Apollofjäril och där är den något som kallas nära hotad, den är med på rödlistan, men är ännu inte hotad, säger Bo Sandström

– Däremot på fastlandet går det riktigt uselt för den. Det finns ju små fläckar av populationer framförallt på Ostkusten, men där går det brant utför, fortsätter han.

Fjärilar är inte lika vanliga på Västkusten som Ostkusten. I närheten av Kalmar har länsstyrelsen genom insatser för att bevara fjärilar arbetat med att hålla ängar öppna.

Vad kan man göra för att gynna fjärilarna?

– Ju mer vi kan skapa lite vild natur nära där vi bor desto bättre, framhåller Bo Sandström. Han påpekar också att det är viktigt att använda rödlistan som ett sätt att rädda de arter som ännu finns kvar och kan överleva. Genom att se till att hålla landskapet öppet och inte göra som i Skåne där det gått för långt.

Så det behöver inte vara så att vi bara kan gå till Fjärilshuset här utanför Stockholm för att alla andra är utdöda?

– Det hoppas jag verkligen inte det vore tragiskt, fastslår Bo Sandström.

Var skulle du rekommendera någon som tycker om att titta på fjärilar att åka någonstans då, så här i vårtid?

– Ja till en vindskyddad glänta som vetter mot söder gärna i en skogskant, säger Bo Sandström.

Maria Persson Löfgren
maria.persson_lofgren@sr.se