Fyrbent varelse först uppe på land

Det första fyrbenta djuret som tog steget från vatten till landmiljö var inte det djur som forskarna länge trott. Forskning vid bland andra Uppsala universitet visar nämligen att det med stor sannolikhet istället var djuret Ichthyostega som var först uppe på land.

Forskarna har länge trott att det första djuret som klev upp på land för ungefär 365 miljoner år sedan var acanthostega. Ett fyrbent djur som kan liknas vid en blandning av fisk, krokodil och salamander. Men efter en upptäckt som bland andra Per Ahlberg på Evolutionsbiologiskt centrum vid Uppsala universitet gjort  så visar det sig att djuret ichthyostega, ett liknande djur som levde under samma period, var mer anpassat till att gå upp på land och leva där var först uppe på land.

Utvecklar ben i vuxen ålder
Varför man inte sett det här tidigare beror på att man bara studerat fossil från unga djur, men då man hittade några exemplar av vuxna individer såg man att de benliknande utväxterna på framkroppen förändrades när djuret blev vuxet så att det kunde stödja sig, stå upp och förflytta sig.

- Visserligen kunde säkert även de unga djuren lyfta upp framkroppen, men de kunde inte låsa kroppen och stå så en längre tid. De vuxna djuren kunde däremot det och var överhuvudtaget mer anpassade till ett liv på land, säger Per Ahlberg.

Insamlingar i fält skall ge bättre underlag
Forskningen bygger dock på ett litet antal individer och väcker många frågor, Professor Per Ahlberg hoppas därför att man skall hitta fler fossil som kan berätta mer om de tidiga ryggradsdjurens historia.

- Vi behöver mer kompletta bilder av hur de här djuren ser ut så att vi kan få en bättre uppfattning av variationsrikedomen hos dem. Då tror jag att det kommer bli lättare att förstå evolutionsmönster och var bland alla dessa former den direkta linjen till senare landdjur finns. Vi skall därför samla in fler fossil av djur i fält. Redan i sommar skall två expeditioner från Uppsala universitet samla in fossil på Grönsland och i Ryssland, berättar Per Ahlberg.

Referens: ”Contrasting Developmental Trajectories in the Earliest Known Tetrapod Limbs,” by V. Callier; J.A. Clack at University Museum of Zoology Cambridge in Cambridge, UK; P.E. Ahlberg at Uppsala University in Uppsala, Sweden; V. Callier presently at Duke University in Durham, NC.

Länk till artikeln:


Pelle Zettersten
pelle.zettersten@sr.se