Bättre teknik för att sanera mark

Det finns stora brister i metoderna att sanera förorenad mark, och det är inte ovanligt att det finns stora mängder gifter kvar i jorden, det visar en undersökning som forskare på Örebro Universitet har gjort. Men med en ny metod kan man på ett bättre sätt kontrollera hur mycket gifter som finns kvar i marken.

Att sanera förorenad mark blir allt viktigare. Ofta handlar det om attraktiva lägen nära stadskärnor som blivit intressanta för bostadsbyggen men där gamla miljösynder från förr sätter stopp eller fördyrar byggandet.

Det forskarna i Örebro gjort är att med nya mätmetoder kunnat fånga upp och mäta fler giftiga ämnen i jorden och på så sätt skapa bättre förutsättningar för att saneringsarbetet verkligen blir ordentligt gjort. Förbättras saneringen så finns det också en större möjlighet att återanvända jorden, säger forskaren Magnus Engvall vid Örebro universitet.

- Om man utökar analysmetoden så kan man vara mer säker på att jorden blir ren och kan användas i olika sammanhang.

Jens Tisbo, SR Örebro 
jens.tisbo@sr.se