Pandemirisken omvärderas löpande

WHO befarar att den nya svininfluensan kan utvecklas till en pandemi, och har nu uppgraderat risken till fyra på den sexgradiga skalan. Trots att svininfluensan nu har spridit sig till minst sju länder så är den alltså inte en pandemi.

– En pandemi är ett utbrott av en allvarlig och smittsam sjukdom, en världsomfattande epedemi, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet.

WHO bedömer pandemirisken på en sexgradig skala. När WHO uppgraderar risken för en pandemi innebär det att sannolikheten för en allvarlig världsomspännande epedemi ökar, inte att det är oundvikligt.

Endera höjas eller sänkas
Beroende på den information som nu kommer in, så kan WHO komma att endera höja beredskapsnivån ytterligare, eller att sänka den till en lägre nivå.

Fas ett till tre innebär att världens länder ska vara förberedda medan fas fyra till sex innebär tydliga krav på beredskap för att begränsa smittspridningen.

Fyrtio år sedan senaste pandemin
Om risknivån når sex på skalan innebär det att det är en utvecklad pandemi

– Det innebär att sjukvården måste förbereda sig för att ställa om för den här typen av sjukvård, säger Björn Olsen.

Senaste pandemin var Hong Kong-influensan, 1968 till 1970 och den allvarligaste i modern tid var Spanska sjukan, 1918-1920, då 35 000 svenskar dog i sjukdomen.

Lars Broström
lars.brostrom@sr.se