Svensk torvsatsning värre än koleldning

Regeringen försöker få EU att ändra sina regler så att energitorv inte längre ska klassas som ett fossilt bränsle. Men svensk forskning visar att torv inte är klimatvänligt, annat än på flera hundra års sikt, och att koldioxidutsläppen från torveldning är värre än från kol.

– Det är ju förknippat med ganska så stora utsläpp. Förbränningsemissionerna är till och med större än kol, det säger Kristina Holmgren på miljöinstitutet IVL.

Torvmossar läcker klimatgaser
Förbränning av torv ger stora utsläpp av koldioxid och på mindre än 100 års sikt kan inte torvbruket anses klimatvänligt enligt Kristina Holmgren. Men trots det försöker regeringen nu få EU att ändra sina regler så att torv inte ska räknas som fossilt bränsle. Argumentet är att torvmossar läcker klimatgaser hela tiden som spär på växthuseffekten och då kan man lika gärna elda upp torven och få energi.

Känner inte till de svenska torvstudierna
Men då har regeringen inte tagit hänsyn till den forskning som visar att koldioxidutsläppen från torveldning kompenseras först efter flera hundra år av att torvmossen inte längre finns kvar och inte längre sakta pyser ut klimatgaser. För de studierna känner inte regeringens ansvarige Ola Alterå, som är statssekreterare på Näringsdepartementet, till:
– Det där med att det är flera hundra år att det inte är möjligt, jag känner inte igen det. Jo jag känner igen det, men inte utifrån det vi nu pratar om, säger statssekreterare Ola Alterå.

Sofia Brodd