Äldre har biverkningar i onödan

Drygt hälften av de äldre som har biverkningar av läkemedel, skulle kunna slippa problem med sin medicin. Men det skulle kräva flera åtgärder som ställer höga krav både på läkare och sjukvård. Det visar en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

– Många av de här biverkningarna beror på att patienterna fått felaktiga läkemedel från början, och att det brister i uppföljningen av behandlingsresultat och effekterna av den här läkemedelsbehandlingen. Dessutom är det så att många äldre patienter åldras i sina organsystem och blir känsligare för läkemedel med åren, så har de stått på ett och samma läkemedel så ökar risken för biverkningar, säger Sten Landahl, professor i geriatrik, vid Sahlgrenskas universitetssjukhuset.

En femtedel av alla äldre som söker sjukhusvård har biverkningar av sin medicin visar SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, i sin rapport.

Äldre saknas i läkemedelsstudier
Men problemet är troligen större. För 40 procent av alla läkemedel konsumeras av dem som är över 65 år.

Ändå saknas de äldre i läkemedelsstudierna, trots att de som storkonsumenter borde vara högintressanta för läkemedelsbolagen. Geriatrikprofessor Sten Landahl är projektordförande för SBU:s studie.

– När man utesluter äldre patienter från studier så godkänns det även av etiska kommittéer utan att det egentligen är motiverat. Man skulle kunna ta med äldre patienter och jag tror att man ska rekommendera att ta med äldre patienter i högre utsträckning än man gör idag, hävdar Sten Landahl.

Högre krav på sjukvården
Men det går att minska biverkningarna till hälften, enligt Sten Landahl.

- Vi ska inte bara behandla den sjukdom dom söker för eller kommer till akut med till sjukhuset eller mottagningen. Sen vill vi också att man ska ta en helhetsbild så att man griper in på flera olika delar i organisationen: Hjälp till dem som skriver läkemedel, att vi får ett bra dokumentationssystem och att få ett bra uppföljningssystem, säger Sten Landahl.

Maria Persson Löfgren
maria.persson_lofgren@sr.se