Mattes kroppsspråk gör hunden skamsen

Många hundägare har säkert nån gång kommit hem och snubblat över en vält blomvas och hittat familjens hund med skamsen blick. Men ser Fido så skyldig ut för att han har vält vasen, eller på grund av ägarens ilskna röst och kroppsspråk? Forskare vid Barnard College i New York har i en ny studie rett ut vad hundens ibland så skamsna uppsyn egentligen beror på.

Studien gick till så att en grupp hundägare med hundar fick gå in i ett rum. Ägarna fick lämna rummet efter att de förbjudit sina hundar att äta en smaskig godbit. Medan ägarna var borta gav Horowitz några av hundarna de förbjudna godbitarna.

Husse fick fel info
I vissa fall fick ägaren informationen att hunden ätit godbiten, i andra däremot fick ägaren veta att hunden betett sig exemplariskt och inte rört godbiten. Den information hundägarna fick stämde oftast inte in med hur det verkligen förhöll sig.

Slutsatsen blev att ifall hunden såg skyldig ut hade mycket litet att göra med om den faktiskt ätit den förbjudna godbiten eller inte. Faktum är att de hundar som varit lydiga och låtit bli att äta godbiten, men ändå blev utskällda av sina felinformerade ägare, såg mer skyldiga ut än dom som faktiskt hade ätit godbiten.

Vi förmänskligar hunden
Med andra ord är hundens skamsna uppsyn en följd av ägarens beteende, och inte nödvändigtvis av vad han själv har ställt till med, visar studien. Studien är ännu ett bevis på vår tendens att förmänskliga hundars beteende, enligt rapportförfattaren.

Axel Naver
axel.naver@sr.se

Referens:
Alexandra Horowitz. "Disambiguating the guilty look: Salient prompts to a familiar dog behaviour", Behavioural Processes, Volume 81, Issue 3.